Seminar

Finns det rum för mig?

Date and time: 22 februari, 13:15-14:30
Register: Klicka för att registrera dig på Teams
Speaker / organizer: Framtiden bor hos oss. Katarina Wändahl, församlingsherde Norrköpings pastorat och Erik Dufva, biträdande kyrkoherde Svenska kyrkan Botkyrka
Type: Seminarium
About: Processutbildningen “Finns det rum för mig”. Bibeln berättar för oss hur evangeliet vill nå ut till alla människor – oavsett vilka vi är. Utbildningens syfte är att ge en djupare kunskap om inkludering i våra sammanhang. Vilka saknar vi idag i gudstjänst och verksamhet? Varför känner sig några inte välkomna eller upplever tex församlingen som otillgänglig eller otrygg?
Anslaget i utbildningen är medvetet brett. Förhoppningen är att vi ska få en gemensam kunskapsbas där vi alla sedan på hemmaplan kan identifiera just våra utmaningar och arbeta vidare med dem, under och efter utbildningen.
Language: Svenska
More information: Läs mer på webbplatsen Framtiden bor hos oss