Lecture

Lärandelunch: Samtal kring ärkebiskopens fastebok “Att bevara vår mänsklighet”

Date and time: 22 februari, 12:00–13:00
Register: Klicka här för att registrera dig för lärandelunchen på Teams
Speaker / organizer: Ärkebiskop Antje, Augustin Erba, författare och journalist och Fazeela Selberg Zaib
Type: Lärandelunch
About: I år fyller Ärkebiskopens fastebok tio år! Det har blivit en tradition att varje år inför fastan ge ut en liten bok som kan ge andlig fördjupning, vare sig den läses ensam eller i grupp. Författarna har varit hemmahörande i olika stift; de har varit lekmän, präster och biskopar. Alla har haft sin hemvist i Svenska kyrkan.
Denna den tionde fasteboken är annorlunda! Den har hela sexton författare. De åtta skribenter som står för den första texten i varje kapitel tillhör Svenska kyrkan eller en luthersk kyrka i ett annat land. De åtta författarna bakom den andra texten i varje kapitel kommer från katolska kyrkan, frikyrkan, ortodoxa kyrkan samt från judisk och muslimsk tradition.
I den här lärandelunchen möter ärkebiskop Antje två av författarna i årets fastebok, för ett samtal om deras texter och om att bevara vår mänsklighet.
Augustin Erba är författare och journalist. Fazeela Selberg Zaib, har ett långt engagemang i frågor som rör anti-rasism och muslimska kvinnors deltagande i det offentliga rummet. Hon är för medgrundare till hjälporganisationen Lighthouse Relief.
Language:  Svenska
More information: Läs mer på Verbums webbplats