Lärandelunch

Lärandelunch: Vilken plats har den interreligiösa praktiken i Svenska kyrkan?

Datum och tid: 23 februari, 12:00-13:00
Registrera: Klicka här för att registrera dig för eventet på Teams
Talare: Ärkebiskop Antje, Kenneth Nordgren, rektor på Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Henrik Törnqvist, kyrkoherde i Trollhättans församling.
Typ: Lärandelunch
Moderator:
Jonas Löhnn
Språk: Svenska
Om: Under de senaste två åren har programmet Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar organiserat ett antal lärandeluncher, nu senaste en digital lärandelunchserie om mission och religionsmöten.
Under ”A Week of Neighbours” bjuder vi i samma serie in till en lärandelunch på temat ”Vilken plats har den interreligiösa praktiken i Svenska kyrkan? Vilka erfarenheter har vi och vilka samtal behöver föras nu?”
Mer information: Klicka här för att se tidigare lärluncher på Svenska kyrkans intranät.

REGISTER