Lecture

Barn på (flykt) flytt – presentation av rapport om hemlösa barnfamiljer i Stockholm

Date and time: 21 februari, 14:00-14:45 (45 min)
Register: Klicka på länken för att registrera dig till föredraget i Teams
Speaker / organizer: Elias Nygren, Erika Ershammar, Sociala Missionen i samarbete med Sveriges kristna råd.
Type: Föredrag
About: Sociala Missionen och Sveriges kristna råd vill uppmärksamma den hemlöshet som många kyrkor och andra som arbetar med utsatta människor vittnar om. Sociala Missionen är en organisation knuten till Equmeniakyrkan i region Stockholm och bedriver diakonalt arbete bl.a. genom att erbjuda kostnadsfri och rättighetsbaserad rådgivning i social- och migrationsrättsliga frågor.
Sociala Missionen har intervjuat bostadslösa familjer som sökt hjälp och belyser i en rapport deras situationer och den strukturella hemlöshetens följder.
Language: Svenska
More information: Sociala Missionen