Källor för fred, ett interreligiöst samtal

Date and time: 21 februari, 17:00-18:00
Register: Klicka på länken för att registrera dig
Speakers:
KG Hammar, Awad Olwan, Fredrika Gårdfeldt, Benjamin Ulbricht
Type:
Paneldiskussion
About:
Vilka är källorna till frid och fred i våra olika traditioner? Vad ger kraft och inspiration åt engagemanget för försoning mellan människor och med skapelsen? Ärkebiskop emeritus KG Hammar samtalar med imamen Awad Olwan och prästerna Fredrika Gårdfeldt och Benjamin Ulbricht om nytolkningar och hjärtats förvandling, delvis utifrån den nyss utkomna ”Lilla fredsboken” (Verbum förlag).
Language:
Svenska