Seminar

Tro, migration och Schrödingers katt – ett samtal utifrån Gudsrikets gränser

Datum och tid: 23 februari, 13:30-14:15
Registrera: Klicka här för att registrera dig för seminariet på Teams
Talare: Sofia Devall och Jonas Löhnn
Typ: Seminarium
Om: Svenska kyrkan mobiliserade från 2015, för att möta människor som flytt till Sverige. Växjö stift inrättade projektet Integrationsfrämjarna. Finalen blev en bok 2019, om Gudsrikets gränser. Sofia Devall anlitades som författare. Hon och stiftsadjunkt Jonas Löhnn samtalar om vad som hände sen. Var står Svenska kyrkan idag? Finns ett spänningsfält mellan hängivenhet och total respekt? Vilka är våra interreligiösa utmaningar? Behöver man vara realist?
Språk:  Svenska
Mer information: Läs om och beställ boken Gudsrikets gränser.